Дамският Лайънс клуб Вида - Видин организира среща с местни филантропски организации

Бяха представени добри практики за набиране на средства от Чехия, Полша и Румъния

На 4 септеври 2014 год. във Видин, Дамският Лайънс клуб Вида - Видин организира среща с местни филантропски организации по време, на която бяха обсъдени добри практики за работа с частни и корпоративни дарители при набирането на средства за различни благотворителни каузи. По време на срещата координаторът на межународен проект г-жа Красимира Томова представи добри практики за набиране на средства от Чехия, Полша и Румъния, финансирани по програма Грундвиг на ЕК- “Учене през целия живот”. От Чехия беше представен опит при организирането на три благотворителни събития за разпродажба на вина, благотворителен стрийтбол и съхраняване на местните традиции, чрез отпечатването на календар с традиционни носии. От Полша беше представена стая- забавачка за деца от бедни семейства и стипендиантска програма за младежи от планинските райони за продължаване на образованието, а от Румъния – изградената мрежа от частни корпоративни клиенти, които осигуряват отстъпки за своите клиенти притежатели на клубни карти, като средствата от продажбата на картите се превеждат по фондонабирателна сметка за различни благоустройствени дейности като детски площадки, маркировка на велосипедни алеи, туристически обекти и др.

В края на срещата Президентът на ДЛК Вида – Видин, представи информация за историята на дарителството в България, от която стана ясно, че благотворителността в България се е развивала в периода до 1951г. Мариела Савкова отбеляза, че във Видин спомоществователството на църквата, видинското еснафство, търговци и фабриканти до 1944 год. също има силни традиции доказателство, за които са емблематични сгради от Видин подпомогнати със средства от дарения като катедралния храм “Св. Димитър”, сградата на Драматичния театър- една от първите в България за построена за театрални нужди, Епархийското училище и Видинската синагога. Присъстващите се разделиха обогатени с идеи и желание да се видят отново, за да обменят опит от свои бъдещи успешни инициативи.

Коментари (0)

Вашият коментар :